Nowy model (DBP 2.0)

Prace nad Dąbrowskim Budżetem Partycypacyjnym zainicjowane zostały w 2012 r. przez grupę ds. wypracowania mechanizmu Budżetu Obywatelskiego dla Dąbrowy Górniczej. W grupie pracowali przedstawiciele Prezydenta Miasta, radni Rady Miejskiej, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Wypracowany przez grupę model został poddany konsultacjom społecznym. 30 stycznia 2013 roku Rada Miejska przyjęła Uchwałę nr XXIII/457/13 w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej na temat Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2014 rok.

To jedna z pierwszych procedur tego typu w kraju i pierwsza w woj.śląskim. Partycypacyjny sposób przygotowania i wypracowane zasady pozwalają nazwać go budżetem partycypacyjnym.

Podczas czterech lat model poddawany był ewaluacji. Na wniosek mieszkańców zmieniona została m.in. liczba dzielnic, zasady zgłaszania projektów oraz głosowania.

Po czterech latach doświadczeń z Dąbrowskim Budżetem Partycypacyjnym przyszedł czas na gruntowne zmiany!

Zachęcamy do włączenia się w prace nad nowym modelem.

Serwis należy do Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.

^

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice