Wymiana nawierzchni chodnika z płyty chodnikowej na kostkę brukową i utwardzenie terenu między blokami przy ul. Jasnej 47 od A-H

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Piekło. Autor projektu: Grzegorz Nawratel

Omówienie projektu

Projekt zakłada wymianę nawierzchni chodników (na kostkę brukową) po obu stronach drogi dojazdowej do budynków przy ul. Jasnej A-H (ok. 290 m2).

 Lokalizacja: Chodniki przy ul. Jasnej 47 A-H