Zmiany w Dąbrowskim Budżecie Partycypacyjnym

Wtorek, 20 grudnia, 2016

Dokładnie 4 lata temu odbyła się premierowa prezentacja modelu Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Od tego czasu powstało 244 projektów, które wymyślili pomogli opracować i wybrali mieszkańcy 35 dzielnic Dąbrowy Górniczej. Ich zaangażowanie połączone z gigantyczną pracą urzędników pozwoliło na realizację procedury, która jeszcze w roku 2012 r. wydawała się pomysłem abstrakcyjnym. Kolejna, piąta edycja budżetu partycypacyjnego w Dąbrowie Górniczej będzie jeszcze bardziej rewolucyjna. Pomysłodawcy wyraźnie postawili na dialog i innowacje społeczne.

 

Poprzedni model budżetu partycypacyjnego powstał w wyniku wielu, często burzliwych, dyskusji grupy dąbrowskich społeczników, radnych i urzędników pod okiem ekspertów z Fundacji Pracowania Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA. W kolejnych latach DBP nieznacznie się zmieniał, na wniosek mieszkańców i pod wpływem propozycji wypracowanych podczas warsztatów ewaluacyjnych. Od samego początku jednak Dąbrowski Budżet Partycypacyjny uważany był za modelowy, stając się przykładem dla wielu samorządów w Polsce, ale także w Gruzji i Ukrainie. Jego wprowadzenie i kontynuacja przez kolejne lata, przyczyniły się do nagrodzenia Dąbrowy Górniczej przez Prezydenta RP Nagrodą Obywatelską i otrzymania przez nasze miasto wielu innych, cennych, wyróżnień. Jednak, jak zgodnie podkreślają dąbrowscy społecznicy i samorządowcy, najistotniejszą zasługą Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego było to, że okazał się milowym krokiem w budowaniu w Dąbrowie Górniczej samorządu opartego o współdecydowanie i zaangażowanie obywatelskie. Czas postawić krok kolejny.

W ciągu czterech lat funkcjonowania DBP, oprócz wspomnianych wcześniej efektów pozytywnych, które trudno przecenić, ujawniły się zjawiska wymagające korekty. Przede wszystkim dotyczy to spotkań w trakcie zgłaszania kolejnych projektów, które były prezentacjami, swoistym konkursem piękności, a mogłyby być  poważnymi dyskusjami nad wspólnym projektowaniem dzielnicy przez mieszkańców. Mankamentami DBP okazały się także zbyt mały czas, jaki poświęcano na dialog z mieszkańcami oraz brak możliwości ingerencji w poszczególne przedsięwzięcia w trakcie ich realizacji.

 

W tej sytuacji, tuż po wakacjach, 7 września 2016 roku, Zbigniew Podraza, Prezydenta Dąbrowy Górniczej powołał zespół ds. wypracowania nowego modelu budżetu partycypacyjnego, który nazwano DBP 2.0. W zespole tym, wyłonionym przez Dąbrowską Radę Działalności Pożytku Publicznego znalazło się 15 mieszkańców naszego miasta, którzy w sposób znaczący angażowali się w dotychczasowe edycje budżetu. Liderzy zmian zostali dobrani w taki sposób, aby pochodzili z różnych  grup wiekowych i różnych dzielnic. Wspólnie z pracownikami Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej w cyklu 6 sobotnich spotkań w Centrum Aktywności Obywatelskiej wypracowali oni nowy model budżetu partycypacyjnego – DBP 2.0 . Już dziś można o nim powiedzieć, że jest niezwykle innowacyjny. Zrywa bowiem z dotychczasowymi praktykami stosowanymi w Dąbrowie i innych polskich miastach, stawiając, w miejsce plebiscytu, na jakość dialogu urzędu z mieszkańcami i co najważniejsze – na pogłębiony dialog samych mieszkańców w poszczególnych dzielnicach Dąbrowy Górniczej.

 

Siłą DBP 2.0 ma być zastąpienie dyskusji nad jednostkowymi projektami, dyskusją na temat potrzeb całej dzielnicy. Pomogą w tym, specjalnie wyszkoleni, animatorzy, których zadaniem będzie prowadzenie cyklicznych spotkań z mieszkańcami w każdej z 35 dzielnic Dąbrowy Górniczej. Spotkania te zaplanowano w ten sposób, by zaczynając od mapowania i zdiagnozowania potrzeb dzielnicy, zbierania pomysłów na projekty, poprzez dyskusję i warsztaty, wyłonić priorytety dla dzielnicy, a na końcu, wspólnie z mieszkańcami i przy pomocy urzędników wypracowywać konkretne projekty do realizacji.

 

Tym, co nowy model ma najbardziej różnić od starszego brata, jest zasadnicza rezygnacja z głosowania na rzecz osiągnięcia kompromisu przez uczestników spotkań konsultacyjnych. Zakłada się, że głosowania odbędą się tylko w tych dzielnicach, w których nie uda się wybrać projektu lub kilku projektów akceptowanych przez wszystkich uczestników konsultacji. Nie planuje się zmian w podziale na dzielnice. Nie zmienią się także granice poszczególnych dzielnic oraz kwoty przeznaczone na zadania wyznaczone w ramach procedury.

 

Obecnie trwają pracę nad projektem uchwały, która zaraz po nowym roku zostanie poddana konsultacjom społecznym. Na początku stycznia 2017 planowane jest spotkanie autorów projektu DBP 2.0 z mieszkańcami, na którym zostanie zaprezentowany i poddany dyskusji model Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego 2.0. Po konsultacjach Prezydent Miasta przedstawi projekt uchwały Radzie Miejskiej.

 

Zapraszamy do konsultacji społecznych nowego Modelu DBP 2.0

 

PoWtŚrCzPtSoNd
010203 040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Serwis należy do Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.

^

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice